Костанайский социально-технический университет
logo

ПР. КОБЫЛАНДЫ БАТЫРА, 27
8 (7142) 55-42-64
8 (777) 441-45-68
pkkstu@mail.ru
Антикоррупционный портал КСТУ
Центр 55-49-77
ЦОС Обслуживания 8-777-407-49-79
Студентов 8-707-531-46-73


подать заявку на обучение подать заявку на проживание в общежитие
Инстаграм whatsapp


Биография Зулхарная Алдамжар

Задать вопрос ректору

On-line консультация по вопросам поступления

Platonus 5.1

infobanner

Национальный центр тестирования

Набор в Школу государственной службы

С дипломом в село

Конкурс инновационных проектов «Болашаққа Ұмтылу»

Проект «Школа государственной службы» Костанайской области.


ХАБАРЛАНДЫРУ!

Құрметті жоғары оқу орындарының 3-4 курс студенттері!

 

Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Қостанай облысы бойынша департаменті жоғары оқу орындарының студенттерін Қостанай облысының Мемлекеттік қызмет мектебіне қабылдауды жариялайды.

Мемлекеттік қызмет мектебінің мақсаты талантты және белсенді жастарды мемлекеттік қызметке тарту үшін алғышарттар жасау, олардың белсенді азаматтық ұстанымын дамыту және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру болып табылады.

Мектептің міндеті:

         - жастар арасында Мемлекеттік қызмет институтын қызығушылықты арттыру;

         - мектеп тыңдаушылары үшін оқыту курстарын, тренингтерді және басқа да білім беру шараларын ұйымдастыру;

         - мемлекеттік органдарда тағылымдамадан және өндірістік тәжірибеден өтуді ұйымдастыру;

         - сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелеріне арналған іс-шараларды өткізу;

         - тыңдаушыларды ҮЕҰ қызметімен таныстыру.

        

Жобаның кезеңдері:

 • құжаттарды қабылдау;
 • тыңдаушыларды іріктеу;
 • тыңдаушыларды оқыту;
 • мемлекеттік органдарда тағылымдама және өндірістік тәжірибені ұйымдастыру. 

Қажетті құжаттар:

 • Өтініш;
 • студенттің портфолиосы;
 • жеке куәліктің көшірмесі;
 • 1 фото 3х4;
 • «Жастар-Қазақстанның болашақ жеңістерінің негізі!» та0ырыбында эссе.

 

Тыңдаушыларды іріктеу:

 1. Эссе жазу, оның қорытындысы бойынша әңгімелесуге іріктеу анықталады.
 2. Әңгімелесу.

         Құжаттарды қабылдау 2019 жылғы 9-30 сәуір аралығында мына мекенжай бойынша жүзеге асырылады: Қостанай қ., Қасымханов к-сі, 34, 2 қабат, 203 кабинет немесе эл.пошта арқылы: kyzmet.kst@mail.ru.

         Байланыс тел. 8-714-2-39-16-64, ұялы. Тел. 87770544672.

 

Қазақстан Республикасы 

Мемлекеттік қызмет істері 

және сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы іс-қимыл агенттігінің 

Қостанай облысы бойынша 

департаменті


Көшіру: Арыз 

  

  

ОБЪЯВЛЕНИЕ!

Уважаемые студенты 3-4 курсов высших учебных заведений!

 

Департамент Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции по Костанайской области объявляет набор в Школу государственной службы Костанайской области среди студентов высших учебных заведений области.

Цель школы государственной службы является создание предпосылок для привлечения талантливой и активной молодежи к работе государственной службы, развитие у них активной гражданской позиции и формирование антикоррупционной культуры.

Задача школы:

          - популиризация института государственной службы среди молодежи;

          -организация обучающих курсов, тренингов и других образовательных мероприятий для слушателей школы;

         - организация прохождения стажировок и производственной практики в государственных органах;

         - проведения мероприятий, посвященных вопросам противодействия коррупции;

         - ознакомление слушателей с деятельностью НПО.

Этапы проекта:

 • прием документов;
 • отбор слушателей;
 • обучение слушателей;
 • стажировка и организация производственной практики в государственных органах.

Необходимые документы:

 • Заявление;
 • портфолио студента;
 • копия удостоверения личности;
 • 1 фото 3х4;
 • ЭССЕ на тему: «Молодежь – основа будущих побед Казахстана!».

 

Отбор Слушателей включает в себя:

 1. Написание ЭССЕ, по итогам которого определяется отбор на собеседование:
 2. Собеседование.

Прием документов осуществляется с 9 по 30 апреля 2019 года  по адресу: г. Костанай, ул. Касымханова, 34, 2 этаж, 203 кабинет либо по эл.адрес: kyzmet.kst@mail.ru.

         Контактные тел. 8-714-2-39-16-64, сот. Тел.87770544672.

 

 

Департамент Агентства Республики 

Казахстан по делам государственной 

службы и противодействию

коррупции по Костанайской области

  


Скачать: Заявление